Dân chủ …

“Dân chủ không phải là một liều thuốc hoàn hảo chữa được bách bệnh nhưng một chế độ phi dân chủ thường ít có thể mang lại những chính sách tích cực và hiệu quả.”

 

Correct!

Advertisements

About slump

Dr Slump ... :D.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: